Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija ključnih poslovnih procesov – Metalko – Brigita Bučar s.p. – cilji:

povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost in pozitivno vplivati na vse deležnike podjetja. Operacija se bo izvajala najdlje do 10.septembra 2017.

Skupna vrednost operacije: 39.750 €; Višina subvencije: 19.875 €

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.